Tuyên bố chung Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3

Hôm 18/9, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) triệu tập cuộc họp lần thứ 23 và ra tuyên bố chung.

Theo tuyên bố, các Bộ trưởng và Thống đốc đã trao đổi quan điểm về sự phát triển hiện nay và triển vọng của nền kinh tế toàn cầu và khu vực, cũng như trao đổi các chính sách nhằm đối phó với những rủi ro và thách thức đến từ đại dịch COVID-19.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam). Ảnh: HP

Cuộc họp nhất trí tiếp tục làm việc để tăng cường hơn nữa sự ổn định kinh tế và tài chính trong khu vực, bao gồm Thỏa thuận Đa phương hóa Sáng kiến Chiang Mai (CMIM), AMRO và Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á (ABMI), cũng như thảo luận về các định hướng chiến lược trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực và tăng cường hội nhập, như đã được nêu trong “Định hướng chiến lược của Tiến trình Tài chính ASEAN+3”.

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân toàn cầu và ảnh hưởng đến nền kinh tế của chúng ta. Tuyên bố nhìn lại những biện pháp đã được thực hiện để giảm thiểu tác động của dịch bệnh với các nền kinh tế, như bằng cách cung cấp các gói hỗ trợ tài chính, tiền tệ và tín dụng có mục tiêu dành cho các hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn căn cứ trên luật pháp, cũng như hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính.

“Tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ giảm mạnh đối với nhiều nền kinh tế trong năm nay, nhưng chúng tôi kỳ vọng các nền kinh tế của chúng ta sẽ phục hồi trong tương lai. Trong khi triển vọng kinh tế vẫn chưa chắc chắn trong năm nay, chúng tôi hoan nghênh những phục hồi trong nền kinh tế của chúng ta”, tuyên bố viết.

Các đại biểu cam kết duy trì hệ thống thương mại và đầu tư đa phương cởi mở, dựa trên các quy tắc, và tăng cường hội nhập và hợp tác khu vực. Trong khi đó, tiếp tục cảnh giác trước các rủi ro về sự sụt giảm kinh tế sẽ tiếp diễn trong bối cảnh dịch bệnh có những diễn biến phức tạp.

Về tăng cường hợp tác tài chính khu vực, các Bộ trưởng và Thống đốc hoan nghênh tiến trình thực hiện và đa phương hóa, nâng cấp sáng kiến Chiang Mai (CMIM), cũng như các hoạt động hiệu quả, kịp thời của Cơ quan Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN +3 (AMRO) trong đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Sáng kiến Thị trường Trái phiếu Châu Á (ABMI), Hợp tác tài chính ASEAN+3 trong tài trợ và bảo hiểm rủi ro thiên tai cũng đạt được những bước tiến liên tục.

Cuộc họp cũng hoan nghênh những tiến triển không ngừng trong “Định hướng chiến lược của Tiến trình Tài chính ASEAN+3” và “Khuyến nghị về Nâng cao Hiệu lực và Hiệu quả của Tiến trình Tài chính ASEAN+3”, điều sẽ đặt nền tảng hợp tác tài chính ASEAN+3 được làm sâu sắc và mở rộng hơn nữa, hướng tới một khu vực hội nhập, bao trùm và bền vững hơn.

Phương Anh - VTC News