Truyền thông Malaysia nhấn mạnh vai trò ASEAN trong vấn đề Biển Đông

Trang Latestmalaysia.com ngày 10/7 đăng bài viết cho rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có nghĩa vụ đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông, với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) là cơ sở cho chuẩn mực và hành vi.