Truyền thông Lào đánh giá tốt đẹp về bầu cử Quốc hội Việt Nam

Truyền thông Lào đã có nhiều bài viết đánh giá tốt đẹp về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam.