Trung tâm quân y ASEAN họp khẩn về dịch do virus Corona chủng mới