Trung Quốc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN

Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các đối tác ASEAN theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường ngày 28/5 đã nhấn mạnh nước này luôn coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong ngoại giao láng giềng và ủng hộ ASEAN tăng cường vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực, cũng như có vị trí lớn hơn trong việc xây dựng một cấu trúc khu vực mở và bao trùm.

Thông điệp trên được ông Lý Khắc Cường đưa ra trong bức thư chúc mừng Năm Hợp tác phát triển bền vững Trung Quốc-ASEAN 2021.

Trong bức thư, Thủ tướng Trung Quốc lưu ý, việc thúc đẩy phát triển bền vững là yếu tố cơ bản để giải quyết nhiều vấn đề toàn cầu.

Ông Lý Khắc Cường cũng khẳng định, quyết định chọn năm 2021 là năm hợp tác phát triển bền vững phản ánh hy vọng của hai bên trong việc tăng cường phát triển bền vững trong khu vực, bao gồm lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu và xóa đói giảm nghèo.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các đối tác ASEAN theo nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi, hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực và cùng nhau xây dựng một cộng đồng gắn kết hơn vì một tương lai chung./.

(theo THX)