Trung Quốc chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam

Trong 6 tháng đầu năm, nhóm hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm tới 59,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,21 tỷ USD.

Cộng chung cả 6 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu nhóm hàng rau quả tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 2,03 tỷ USD, chiếm 1,28% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.

Nhóm hàng rau quả của Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Trung Quốc, chiếm tới 59,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 1,21 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020; Trong đó riêng tháng 6/2021 xuất khẩu sang thị trường này đạt 159,44 triệu USD, giảm 14,8% so với tháng 5/2021 nhưng tăng 16,5% so với tháng 6/2020.

Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc, còn có 2 thị trường đạt mức trên 100 triệu, đó là thị trường Đông Nam Á và Mỹ; trong đó, xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á đạt 131,77 triệu USD, giảm 8,8%, chiếm 6,5%; riêng tháng 6/2021 tăng 7,4% so với tháng 5 nhưng giảm 13,6% so với tháng 6/2020

Xuất khẩu sang Mỹ đạt 111,17 triệu USD, tăng mạnh 44,4% so với cùng kỳ; Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 81,94 triệu USD, tăng 0,3%.

Nhìn chung, xuất khẩu nhóm hàng rau quả 6 tháng đầu năm 2021 sang hầu hết các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.