Triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu đất nước con người ASEAN tại Lâm Đồng