Trào lưu đổi quần áo cũ ở Singapore

Trước những lo ngại về tác động của thời trang với môi trường, một số cửa hàng thời trang ở Singapore đang cung cấp dịch vụ hoán đổi quần áo không giới hạn. Trào lưu trao đổi và cho thuê quần áo này đang dần hình thành và thay đổi hành vi người tiêu dùng ở Singapore.