Tổng kết về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025

Sáng ngày 6/10/2020, tại Hà Nội, Hội nghị Tổng kết về Đánh giá giữa lỳ thực hiện Kế hoạch Tổng thể Công đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 đã diễn ra trực tuyến. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ các hoạt động ASEAN 2020 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2020, chủ trì tổ chức.

Thành phần tham dự trực tuyến gồm các Trưởng Nhóm quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa – Xã hội và Nhóm Tư vấn quốc gia của các nước thành viên ASEA, Ban Thư ký ASEAN và Nhóm Tư vấn khu vực. Phía Việt Nam tham dự Hội nghị trực tiếp có đại diện 10 Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN tại Việt Nam; Bộ Ngoại giao; Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Ban Tuyên giao Trung ương; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; và đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

Tổng kết về Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN 2025

Phát biểu khai mạc Hôi nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trưởng SOCA Việt Nam khẳng định, quá trình đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 cấp khu vực đang bước vào giai đoạn hoàn thiên cuối cùng để kịp tiến độ trình Báo cáo khu vực lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới.

Đánh giá cao nỗ lực thực hiện đánh giá quốc gia của các nước thành viên ASEAN, sự điều phối và hỗ trợ của Ban Thư ký ASEAN và Nhóm Tư vấn khu vực, Trưởng SOCA Việt Nam nhận định dự thảo Báo cáo khu vực được xây dựng khá chi tiết và toàn diện, nêu bật được những thành tựu, thách thức sau chặng đường 5 năm thực hiện Kế hoạch tổng thể, bao gồm cả việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác 5 năm của các cơ quan hợp tác chuyên ngành của ASEAN, hướng tới các mục tiêu mà Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đã đề ra.

Bám sát mục tiêu của Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý/bổ sung/điều chỉnh đối với từng Chương của dự thảo Báo cáo đánh gia khu vực bao gồm: Giới thiệu tổng; Phương pháp nghiên cứu; Tiến độ thực hiện chung; Tiến độ thực hiện các mục tiêu và đặc điểm thành tố; Tiến độ thực hiện cấp quốc gia tại các nước thành viên ASEAN; Các phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị.

Hội nghị cũng đã thống nhất với các bước tiếp theo liên quan đến thủ tục trình thông qua Báo cáo đánh giá khu vực, trong đó Ban Thư ký ASEAN và Nhóm Tư vấn khu vực sẽ khẩn trương phối hợp với các nước trong việc hoàn thiện Báo cáo để các Bộ trưởng phụ trách Hội đồng Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN xem duyệt trước khi trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Phiên họp cấp quốc gia của Việt Nam giữa các Bộ, ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN  và các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm thảo luận và hoàn thiện Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025 (gọi là Đề án 161).

Trong gần 5 năm qua, các kết quả thực hiện Đề án 161 nói riêng và Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025 nói chung tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần vào kết quả chung của khu vực và tăng cường hình ảnh của ASEAN tại Việt Nam. Các thành tựu của Đề án được thể hiện trên nhiều lĩnh vực: thoát nghèo; đảm bảo tất cả các gia đình được tiếp cận với nước uống an toàn và vệ sinh an toàn; tăng tỷ lệ sống ở bà mẹ và trẻ sơ sinh và đảm bảo rằng trẻ em ở tuổi đi học được tới trường; thúc đẩy việc làm bền vững; bảo vệ môi trường…

Nhìn trên tổng thể, Đề án 161, ngoài việc bám sát các nội dung và mục tiêu của khu vực, đã đề ra các giải pháp thiết thực, giải quyết các điểm yếu và cần cải thiện của Việt Nam trong hội nhập ASEAN. Nhờ đó, các Bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng các hoạt động và các giải pháp phù hợp có tính đến các ưu tiên nội bộ trong việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch hành động của đơn vị mình; là cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục xây dựng Kế hoạch hành động án giai đoạn tiếp theo 2021-2025./.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội