Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng đặc biệt hơn

Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng anh em thân thiết như trong một gia đình, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng uống chung dòng nước của nhiều con sông đi qua và có đường biên giới tiếp giáp từ Bắc tới Nam dài hơn 2.000 km.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang. (Nguồn: ĐSQ Lào tại Việt Nam)

Hai nước có truyền thống đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau, cùng đồng cam cộng khổ trong nhiều thập kỷ, từ giai đoạn đấu tranh cứu quốc cho đến giai đoạn giữ gìn và bảo vệ đất nước.

Từ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp đó, ngày 5/9/1962, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Vương quốc Lào (chính phủ liên hiệp ba bên) đã thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cho dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, mối quan hệ đó không chỉ trong sáng, rạng rỡ mà ngày càng được phát huy và nâng cao hiệu quả.

Hợp tác sâu rộng trên mọi lĩnh vực

Trong suốt thời gian qua, quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước không ngừng được tăng cường và đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Quan hệ chính trị ngày càng bền chặt, tin cậy lẫn nhau, góp phần quan trọng và củng cố quan hệ hai nước, là cơ sở cho quan hệ trên các lĩnh vực khác. Việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao lẫn nhau giữa lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước trong thời gian qua, đã đóng góp quan trọng trong việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ hai nước tiến lên tầm cao mới.

Hợp tác văn hóa - xã hội ngày càng được tăng cường, nổi bật là công tác phát triển nguồn nhân lực, hợp tác nghiên cứu, bồi dưỡng về mối quan hệ đặc biệt cho nhân dân và thế hệ trẻ hai dân tộc bằng nhiều biện pháp và hình thức phong phú.

Hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư trong thời gian qua được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của hai bên, hợp tác liên doanh theo các dự án, kế hoạch đã ký kết hàng năm giữa hai Chính phủ, đề ra kế hoạch chiến lược hợp tác trong dài hạn như từ năm 2021 - 2030, chú trọng hợp tác có trọng tâm... Từ đó, quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại thời gian gần đây đã có những bước phát triển đáng kể.

Hợp tác trong lĩnh vực y tế, nông, lâm nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính, xây dựng, văn hóa - thông tin, năng lượng, khoáng sản... đều đang mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Hợp tác quốc phòng và an ninh có sự chặt chẽ và trở thành trụ cột của quan hệ hai nước.

Hợp tác ngoại giao luôn nhịp nhàng, Lào và Việt Nam đã có sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng.

Tất cả những hợp tác này vừa giúp cả Lào và Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế, vừa nâng cao vị thế và vai trò của hai nước trong khu vực và trên trường quốc tế, đồng thời xây dựng tiềm năng và tăng cường sức mạnh cho hai nước, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển, xu thế chung của thời đại hiện nay.

Vun đắp tình hữu nghị mãi xanh tươi

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trước hết, tôi thấy rằng hai nước chúng ta trước hết nên tiếp tục tăng cường, thắt chặt hợp tác chính trị, duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa lãnh đạo các cấp của hai bên.

Thứ hai, cần tăng cường và nâng cao nhận thức chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước về tầm quan trọng chiến lược của mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Thứ ba, cần duy trì công giác giáo dục bồi dưỡng chính trị - tư tưởng thông qua gặp mặt trao đổi văn hóa, ngoại giao nhân dân để làm cho toàn Đảng, toàn dân nhất là thế hệ trẻ của hai nước được hiểu ý nghĩa và sự cần thiết phải tăng cường mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam mãi mãi tươi đẹp như Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã khẳng định: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng tình đoàn kết giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam mãi mãi bền vững”.

Sengphet Houngboungnuang
Đại sứ Lào tại Việt Nam