Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế các nước ASEAN+3

Tăng cường quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế, đẩy lùi tác động của Đại dịch Covid 19 là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh trong buổi Gặp mặt đại sứ các nước ASEAN+3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ) do Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam - Asean (Hội Vasean) tổ chức ngày 17/1/2022 tại Hà Nội.