Thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, chống lạm dụng tình dục trẻ em trong ASEAN

Đó là chủ đề chính của Hội thảo khu vực do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan đầu mối phụ trách hoạt động của Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và UNICEF tổ chức ngày 19/4/2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Hội thảo có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; bà Yanti Kusumawardhani, Đại diện Quyền trẻ em của Indoneisa, Phó Chủ tịch ACWC; các đầu mối phụ trách lĩnh vực phúc lợi xã hội, giáo dục, y tế, thanh niên và quyền con người của các nước thành viên ASEAN; đại diện UNICEF, UNFPA, UNESCO, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế ở cấp khu vực hoạt động trong lĩnh vực này. Đại diện của các Bộ, ngành, hội, hiệp hội và tổ chức quốc tế có liên quan cũng tham dự trực tiếp tại Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án do Việt Nam chủ trì trong Kế hoạch công tác của ACWC giai đoạn 2021-2025 giữa bối cảnh vấn đề xâm hại tình dục trẻ em ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong những năm gần đây khi đại dịch Covid-19 và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số đã làm gia tăng các hình thức xâm tình dục trẻ em trực tuyến, gây ra những tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần của trẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cho biết: Hàng năm có hàng triệu trẻ em bị xâm hại tình dục, trong đó, cứ 20 trẻ em gái từ 15 đến 19 thì có 1 trẻ em gái đã từng bị xâm hại tình dục. Là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC), các nước thành viên ASEAN đã và đang nỗ lực vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, đảm bảo quyền được sống, tồn tại và phát triển của trẻ. Theo đó, các nước thành viên ASEAN thông qua Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của Phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) đã thúc đẩy các cam kết xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.

Theo đó, ACWC đã chủ trì và trình các Nhà Lãnh đạo ASEAN thông qua nhiều Tuyên bố quan trọng trong lĩnh vực này như Tuyên bố về Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và Xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em vào năm 2013, Kế hoạch hành động ASEAN thực hiện Tuyên bố năm 2016, Tuyên bố về Bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến ở ASEAN năm 2019. Các Tuyên bố này đã tái khẳng định cam kết của ASEAN trong việc thực hiện Công ước về Quyền trẻ em (CRC) và Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững (2015), cụ thể là Mục tiêu 5.2 là “Xóa bỏ mọi hình thức bạo lực đối với tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong khu vực công và tư, bao gồm buôn bán, tình dục và các hình thức bóc lột khác” và Mục tiêu 16.2 là “Chấm dứt lạm dụng, bóc lột, buôn bán và mọi hình thức bạo lực, hành hạ trẻ em ” vào năm 2030. 

Bà Yanti Kusumawardhani, Đại diện Quyền trẻ em của Indoneisa, Phó Chủ tịch ACWC phát biểu

Bà Yanti Kusumawardhani, Đại diện Quyền trẻ em của Indoneisa, Phó Chủ tịch ACWC phát biểu

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà hoan nghênh những sáng kiến để thúc đẩy cơ chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục đối với trẻ em, từ đó, tạo môi trường phù hợp cho sự phát triển toàn diện của trẻ,  cùng nhau xây dựng một khu vực ASEAN phát triển, lấy con người là trung tâm, lấy đầu tư cho trẻ em là động lực phát triển đảm bảo gắn kết và chủ động thích ứng.

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu

Các đại biểu tham dự tại các điểm cầu

Nhân dịp này, Thứ trưởng cũng đánh giá cao những nỗ lực của các Ủy ban Bảo vệ và Thúc đẩy Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) và Ban Thư ký ASEAN, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), các đối tác phát triển, các nhà tài trợ cũng như các cơ quan chuyên ngành của ASEAN, các tổ chức phi chính phủ và dân sự nhằm đảm bảo rằng mỗi trẻ em sẽ được hưởng đầy đủ các quyền như đã được quy định trong Công ước về quyền trẻ em, vì một Cộng đồng ASEAN không bỏ ai lại phía sau.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật tổng quan về tình hình và tác động của xâm hại tình dục đối với trẻ em trong ASEAN và trên thế giới, những sáng kiến của ASEAN nhằm giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em trong thời gian qua. Đồng thời, các nước thành viên ASEAN cũng đã chia sẻ về khung chính sách và điển hình tốt về giải quyết xâm hại tình dục đối với trẻ em ở cấp quốc gia, từ đó, đưa ra những khuyến nghị để cải thiện việc thực hiện trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội

Các đại biểu tham dự trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội

Ủy ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em (ACWC) được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 với mục tiêu thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng. ACWC bao gồm 20 Đại diện của các Quốc gia Thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 02 đại diện. Mỗi Đại diện ACWC phục vụ nhiệm kỳ ba năm và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai. ACWC họp định kỳ 2 lần/năm.

THÙY HƯƠNG