Thừa Thiên Huế hỗ trợ Lào vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19