THANH NIÊN ASEAN TÍCH CỰC TÌM HIỂU VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI HỘI NGHỊ SINH VIÊN ASEAN - NHẬT BẢN

Các bạn sinh viên đến từ các quốc gia ASEAN, Timor Leste và Nhật Bản đã cùng nhau chia sẻ kiến thức về phát triển bền vững tại hội nghị sinh viên ASEAN - Nhật Bản. Hội nghị kéo dài 7 ngày từ 19-25/2/2019 tại Tokyo và Miyagi, Nhật Bản.

Với chủ đề “Thanh niên châu Á có thể làm gì để hiện thực hóa một thế giới bền vững?”, tổng cộng 144 đại biểu sinh viên đã cùng nhau tham gia thảo luận về các vấn đề nông nghiệp, năng lượng, thiết kế cộng đồng, sức khỏe, giới tính và việc làm cho người lớn tuổi. Các bạn sinh viên đã cùng nhau tham dự các bài giảng cùng chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững và các chuyến thăm quan tìm hiểu và phiên tương tác với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, đồng thời tham gia các phiên thảo luận và diễn thuyết chủ trì bởi Ban Thư ký ASEAN.

Thông qua hội nghị, các bạn sinh viên cũng đã đề xuất những giải pháp giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới trong tham gia chính trị và trao quyền kinh tế, đào sâu những hướng tiếp cận tích cực và các biện pháp tiềm năng để khuyến khích các hành vi thay đổi cộng đồng, đồng thời học hỏi từ Nhật Bản những kinh nghiệm trong giảm thiểu rủi ro thiên tai và kêu gọi sự tham gia của tất cả các thành viên trong cộng đồng vào quá trình phòng chống và hồi phục sau thiên tai.

Chương trình chính là cầu nối cho các bạn sinh viên trao đổi quan điểm của bản thân về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực họ quan tâm, và đặc biệt là liên quan đến chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về các mục tiêu phát triển bền vững. Các hoạt động khác bao gồm chuyến thăm bảo tang Edo-Tokyo, Đại học Tokyo và khu đô thị Tokyo.

Hội nghị là một trong những hoạt động của chương trình trao đổi sinh viên và thanh niên (JENESYS2018) thuộc dự án Mạng lưới Đông Á Nhật Bản 2018. Kể từ khi được thành năm vào năm 2007, JENESYS đã góp phần tăng cường tương tác giữa con người, nầng cao nhận thức liên văn hóa và hiểu biết lần nhau của các bạn trẻ các nước ASEAN, Nhật Bản.