Tham vấn ACWC và Hội nghị trực tuyến về các biện pháp bảo vệ và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ngày 05/06/2020, tại Hà Nội, Hội thảo tham vấn ACWC kết nối Hội nghị trực tuyến khu vực về các biện pháp bảo vệ và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã được tổ chức.

Với sự tham dự của đại diện Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ Quyền của Phụ nữ và Trẻ em ASEAN (ACWC) các nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN và phiên họp mở với Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc về Phòng chống bạo lực đối vớiphụ nữ. Hội nghị nhằm mục tiêu cập nhật các biện pháp quốc gia cũng như đề xuất các khuyến nghị nhằm bảo vệ và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trong khu vực cũng như cập nhật tiến độ hoạt động của ACWC tại khu vực và tham vấn về những ưu tiên hoạt động của ACWC trong thời gian tới.

Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, đại diện Quyền Trẻ em của Việt Nam tại ACWC thông tin về việc các quốc gia thành viên ASEAN đã và đang nỗ lực thực hiện Kế hoạch công tác của Ủy ban ACWC với hơn 60% các hoạt động, dự án hoàn thành hoặc đang được triển khai. Hoạt động của Ủy ban ngày càng đi vào thực chất trên cơ sở tiếp nối các kết quả đạt được và mở rộng những nội dung cần tiếp tục đẩy mạnh. Đồng thời, Ủy ban đã đưa ra các sáng kiến phù hợp với bối cảnh mới, vấn đề chung mà khu vực và quốc tế đang phải đối mặt liên quan tới phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là những quyền được quy định trong Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em và Công ước Liên hợp quốc về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Việc tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Ban thư ký ASEAN và các nước thành viên ASEAN nhằm thảo luận, chia sẻ các biện pháp bảo vệ và phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 nói riêng cũng như làm bài học kinh nghiệm để ASEAN sẵn sàng ứng phó trong trường hợp khẩn cấp và dịch bệnh trong tương lai trong việc bảo vệ các đối tượng yếu thế và đặc thù. Tham vấn ACWC tại Việt Nam cũng sẽ tạo cơ hội cho các đại biểu chia sẻ và đề xuất những ưu tiên nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em tại quốc gia và khu vực trong thời gian tới.

Mở đầu nội dung trao đổi tại Hội nghị, các đại biểu đã lắng nghe phần trình bày tham luận của đại diện Tổ chức UNICEF và UN Women cập nhật tình hình tổng quan về bạo lực phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh Covid-19 và các biện pháp phòng chống và bảo vệ tại Việt Nam.

Sau phần chia sẻ này, Hội nghị trực tuyến giữa các nước thành viên về tác động của Covid-19 đối với phụ nữ và trẻ em ASEAN đã được diễn ra. Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bà Laura Hwang Cheng Lin, Chủ tịch ACWC và Đại diện ACWC về quyền phụ nữ của Singapore đã nhấn mạnh mục tiêu của Hội nghị nhằm đưa ra khuyến nghị về các điểm hành động chính cho ACWC để thực hiện vai trò đầu mối khu vực về thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em trong ứng phó và phục hồi từ dịch bệnh COVID-19.

Tại nội dung này, các quốc gia thành viên đã chia sẻthông tin về các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh Covid-19 tại quốc gia mình.Đây là một trong nội dung cấp thiết hiện nay khi vấn đề bạo lực gia đình đang trở nên nhức nhối trong thời gian dãn cách xã hội. Phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực cao hơn với nhiều hình thức khác nhau do hạn chế đi lại, môi trường khép kín trong một thời gian dài và căng thẳng gia đình leo thang. Ngoài ra, các đại diện Ủy ban ACWC còn có buổi làm việc trực tuyến với Bà Najat Maalla M’jid – Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về bạo lực đối với trẻ em (UN SRSG VAC). Bà Najat Maalla M’jid đã tái khẳng định tiếp tục hợp tác với ASEAN trong việc thực hiện Kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em, đồng thời chia sẻ các đánh giá và các chiến lược giảm thiểu ở cấp toàn cầu của Tổ chức này. Các quốc gia thành viên ASEAN cũng đã chia sẻ quan điểm và đề xuất các bước tiếp theo nhằm thắt chặt hơn nữa hợp tác với các Cơ quan Liên hợp quốc nói chung vàUN SRSG VAC nói riêng nhằm tăng cường sự sẵn sàng và ứng phó, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em có nguy cơ bị bạo lực gia đình trong đại dịch Covid-19. Nhằm góp phần thực hiện Tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN đặc biệt về COVID-19 được thông qua vào ngày 14 tháng 4 năm 2020, Hội nghị trực tuyến đặc biệt ACWC đã diễn ra trước khi tổ chức Hội nghị trực tuyến đặc biệt của Hội nghị Bộ trưởng về phúc lợi xã hội và phát triển ASEAN (AMMSWD) về giảm thiểu các tác động của COVID-19 đối với các nhóm dễ bị tổn thương trong ASEAN vào ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã lắng nghe phần thông tin cập nhật của Việt Nam về các hoạt động của Ủy ban ACWC bao gồm các lĩnh vực ưu tiên và các kết quả nổi bật giai đoạn 2012-2016, tiến độ thực hiện các hoạt động/dự án giai đoạn 2016-2020 và các ưu tiên/sáng kiến sẽ được triển khai trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam, đồng thời đề xuất các nội dung hợp tác giai đoạn 2021-2025. Dựa trên nội dung chia sẻ về tiến độ thực hiện cũng như đề xuất các ưu tiên trong giai đoạn tới, các đại diện Ủy ban ACWC đã cùng nhau chia sẻ quan điểm và thông nhất về các ưu tiên chung đồng thời mong muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với các đối tác ngoài ASEAN, các Tổ chức Quốc tế có liên quan nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động của Ủy ban ACWC, góp phần bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em trong khu vực.

Ủy ban ACWC được thành lập vào tháng 4 năm 2010 tại Việt Nam. ACWC bao gồm 20 thành viên, với 01 đại diện Quyền Phụ nữ và 01 đại diện Quyền Trẻ em của mỗi nước thành viên. Cùng các cơ quan khác của ASEAN, ACWC hiện đang hoàn thành Kế hoạch Công tác 2016-2020 và xây dựng Kế hoạch Công tác 2021-2025.

Vụ Hợp tác quốc tế

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội