Thái Lan và Lào là 2 nước duy nhất trong ASEAN xuất khẩu ngô sang Việt Nam

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023 Việt Nam nhập khẩu ngô từ 5 thị trường, trong đó Lào và Thái Lan là hai thị trường duy nhất trong khối ASEAN cung cấp sản phẩm này cho Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, tháng 2/2023, Việt Nam nhập khẩu 638.359 tấn ngô, đạt 215,5 triệu USD, tăng 25% về lượng và 31% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, so với tháng 1/2023, lượng và trị giá nhập khẩu ghi nhận giảm lần lượt 20,7% và 20%.

Lũy kế 2 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu 1,4 triệu tấn ngô, đạt 477 triệu USD, giảm lần lượt 9,6% và 5,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong tháng 2/2023, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 5 thị trường. Trong đó, Brazil là thị trường cung cấp ngô nhập khẩu lớn nhất cho Việt Nam với 375.669 tấn, đạt 125,7 triệu USD. Đứng thứ 2 là Ấn Độ với 217.396 tấn, đạt 70,7 triệu USD.

Trong khối ASEAN, Việt Nam nhập khẩu ngô từ 2 thị trường thành viên là Lào và Thái Lan. Cụ thể, trong tháng 2, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan 1.060 tấn ngô, tương ứng đạt 3,4 triệu USD. Đối với Lào, nếu như cùng kỳ năm 2022, Việt Nam không ghi nhận lượng nhập khẩu ngô từ thị trường này thì trong tháng 2/2023 lại ghi nhận nhập khẩu 24.571 tấn, đạt 8,5 triệu USD.

Về tăng trưởng, Brazil là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất về trị giá và lượng so với cùng kỳ năm 2022 với lần lượt 278% và 257%. Đứng thứ 2 là thị trường Thái Lan với 161% về trị giá và 177% về lượng.

Argentina là thị trường nhập khẩu ngô duy nhất của Việt Nam ghi nhận đà giảm so với cùng kỳ năm trước với lần lượt -93% về trị giá và -93% về lượng.

LÊ HỒNG NHUNG