Thái Lan hỗ trợ các sinh viên mới ra trường

Nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn về tài chính do sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19, Thái Lan ngày 8/6 đã thông qua việc phân bổ ngân sách để thuê 10.000 sinh viên mới tốt nghiệp.