Thái Lan cải cách chương trình giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan yêu cầu đổi mới và cải tiến Chương trình Giáo dục Cơ bản BE 2551, được soạn thảo từ năm 2008 để tập trung hơn vào việc phát triển các kỹ năng phân tích và mục tiêu nghề nghiệp cho học sinh.

Dự kiến hoàn thành đổi mới vào năm 2022

Theo ông Nathapol, Bộ Giáo dục Thái Lan cùng Đại học Chulalongkorn và Đại học Srinakharinwirot gần đây đã thảo luận về việc nâng cao trọng tâm của chương trình giảng dạy vào việc phát triển các kỹ năng tư duy phân tích cho học sinh.

Ba đơn vị này cũng thảo luận về việc đưa ra nhiều lựa chọn khóa học khác nhau, tương ứng với nguyện vọng nghề nghiệp của học sinh.

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan Nataphol Teepsuwan. 

Việc đổi mới chương trình giảng dạy đang được áp dụng ở Thái Lan dự kién sẽ được hoàn thành vào năm 2022. Sau khi hoàn thành, kiến ​​thức về các lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau sẽ được giảng dạy trong các trường mẫu giáo, tiểu học và trung học. Mục tiêu là để học sinh hội nhập với thế kỷ 21.

Cũng theo ông Nathapol, Bộ Giáo dục Thái Lan đang hướng tới việc hỗ trợ những học sinh học lực yếu vì một số học sinh có thể cần được đào tạo đặc biệt.

"Bằng cách xây dựng các kỹ năng phân tích và đưa ra nhiều lựa chọn lớp học hơn, học sinh có thể khám phá khả năng và nghề nghiệp mơ ước của mình", ông Nathapol cho hay. 

Người đứng đầu Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết, phiên bản cải tiến của chương trình giảng dạy hiện nay sẽ phù hợp với sự phát triển toàn cầu và các công nghệ mới, giúp xóa bỏ bất bình đẳng trong giáo dục bằng cách hợp tác với khu vực tư nhân để xây dựng các trường học.

Phát triển một hệ sinh thái giúp học sinh chuẩn bị tốt cho thế kỷ 21

Trước đó, hồi giữa tháng 8, Bộ Giáo dục Thái Lan đã công bố các kế hoạch cải thiện tiêu chuẩn của hệ thống giáo dục với trọng tâm là phát triển một hệ sinh thái nhằm bảo đảm học sinh nước này được chuẩn bị tốt cho thế kỷ 21.

Thái Lan hướng tới cải cách chương trình giáo dục. 

Theo ông Nataphol Teepsuwan, trong năm qua, ông đã đến thăm rất nhiều trường và học viện trên khắp đất nước để tiếp nhận ý kiến phản hồi và quan điểm về những vấn đề liên quan hệ thống giáo dục. Thông qua cách tiếp cận này, một kế hoạch đã được xây dựng để “giải phóng, thay đổi và mở rộng” nền giáo dục, bảo đảm củng cố nguồn nhân lực trong tương lai của Thái Lan.

Theo ông Nataphol, hệ thống nói trên sẽ sử dụng các cơ chế cung và cầu thông qua một nền tảng, cung cấp thông tin thời gian thực về các kỹ năng được các nhà tuyển dụng trong nước và quốc tế tìm kiếm.

Nền tảng này có thể "giải phóng" tiềm năng của hệ thống giáo dục Thái Lan bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa các cơ quan giáo dục nhà nước và người sử dụng lao động.

Sự thay đổi sẽ tập trung vào một quy trình đánh giá mới đối với giáo viên và học sinh. Việc đánh giá học sinh sẽ ít dựa vào các bài kiểm tra hơn. Trong khi đó, giáo viên sẽ dựa nhiều hơn vào sự phát triển của bản thân cho các vị trí cao hơn trong giảng dạy.

Một chương trình và hướng dẫn mới sẽ được thiết lập để tạo ra những giáo viên chất lượng và các cơ quan hành chính sẽ đòi hỏi kỹ năng quản lý cao hơn. Những thay đổi cơ bản này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của học sinh.

Việc mở rộng đề cập nâng cao năng lực của các trường trung học cơ sở, tiểu học và các trường dạy nghề để phát triển các kỹ năng chuyên biệt cho các con đường nghề nghiệp khác nhau, các chuyên gia và tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Bộ Giáo dục Thái Lan đang giới thiệu ba bộ máy mới để xây dựng Hệ sinh thái Giáo dục bền vững là Trung tâm Ưu việt vốn con người (HCEC); Nền tảng Ưu việt giáo dục kỹ thuật số (DEEP); và Kế hoạch Phát triển cá nhân xuất sắc (EIDP).

Diệu Hoa - VTC News