Tập trung nguồn lực sớm tháo gỡ thẻ vàng trong năm 2023

Ủy ban châu Âu (EC) khẳng định Việt Nam đã đi đúng hướng, có sự chuyển biến tích cực nhưng để gỡ “thẻ vàng” chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4

Xác định việc gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt, chiều 20/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố và triển khai Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Hùng-Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT) đã công bố Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.

Bên cạnh đó, thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp của các ban, bộ, ngành, địa phương có liên quan trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

Tập trung nguồn lực sớm tháo gỡ thẻ vàng trong năm 2023 ảnh 1

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố và triển khai Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, của quốc gia; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường biển, hệ sinh thái biển bền vững; góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ cũng giao các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai đến tháng 5/2023. Trong đó, về thông tin truyền thông, thực hiện chiến dịch thông tin truyền thông cả trong nước và trên diễn đàn quốc tế bảo đảm minh bạch, trung thực về nỗ lực chống khai thác IUU của Việt Nam. Đa dạng các hình thức tuyên truyền; tập huấn, phổ biến cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức, cá nhân có liên quan quy định về chống khai thác IUU.

Thứ nữa, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo khuyến nghị của EC và bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Về quản lý đội tàu và theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, Thủ tướng Chính phủ đề nghị rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá của địa phương, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); lập danh sách các tàu cá không tham gia khai thác thủy sản và các tàu có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU gửi các cơ quan chức năng và phân công cụ thể đơn vị, cá nhân theo dõi, quản lý,...

Gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương có biển cũng đã đưa ra những kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU trước khi EC vào kiểm tra lần này.

Đại diện của tỉnh Bình Thuận cho biết, địa phương đã có kế hoạch để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách chống khai thác IUU. Để triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ, dự kiến sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị để phân công trách nhiệm rõ ràng cho các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đại diện của tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, địa phương hiện đã triển khai nhiều công việc cần thiết, trong đó, chỉ đạo rà soát tàu cá của tỉnh để đăng ký cấp phép khai thác, bảo đảm đến tháng 4/2023 phải xong nhiệm vụ này. Đồng thời, còn hơn 10 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, sẽ quyết liệt triển khai để sớm hoàn thành công việc này.

Tỉnh Bình Thuận cũng kiến nghị giữa các địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong công tác giám sát tàu cá hoạt động trên biển. Về phía Bình Thuận sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan cố gắng không để tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng NN-PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định: Gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt. Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, nhưng với quyết tâm chính trị rất cao, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương thì chúng ta tin tưởng sẽ sớm gỡ được “thẻ vàng”, như theo Quyết định 81/QĐ-TTg là gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2023.

Tập trung nguồn lực sớm tháo gỡ thẻ vàng trong năm 2023 ảnh 2

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Gỡ cảnh báo “thẻ vàng” là nhiệm vụ rất quan trọng trước mắt.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” ngoài việc đem lại hiệu quả kinh tế thì còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, có trách nhiệm với thế giới.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, Quyết định số 81/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Ban hành “Kế hoạch hành động chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4” rất tỉ mỉ, cụ thể, vấn đề quan trọng là tổ chức thực hiện. Các bộ, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất, con người để chúng ta có kết quả cao nhất khi Đoàn Thanh tra của EC vào kiểm tra.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, qua kiểm tra lần 3, EC đã khẳng định Việt Nam đã đi đúng hướng, có sự chuyển biến tích cực, nhưng để gỡ “thẻ vàng” chưa đáp ứng được yêu cầu.

Riêng về quản lý và giám sát đội tàu, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, đây là bài toán rất lớn. Mặc dù cả nước đã lắp thiết bị giám sát hành trình cho trên 95% tàu cá thuộc diện phải lắp đặt nhưng số còn lại là đối tượng có nguy cơ cao. Cùng với đó, tàu vi phạm tại vùng biển nước ngoài vẫn còn.

Nhandan.vn