Tạo điều kiện thuận lợi cho dịch chuyển lao động nước ngoài trong ASEAN

Đây là nội dung chính của Hội thảo trực tuyến “Đánh giá Báo cáo nghiên cứu so sánh luật pháp và chính sách quản lý lao động di cư trong ASEAN” do Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội tổ chức.

Tại Hội thảo trực tuyến “Đánh giá Báo cáo nghiên cứu so sánh Luật pháp và Chính sách quản lý lao động di cư trong ASEAN” được tổ chức ngày 2/10 vừa qua, các đại biểu cho rằng, ở cấp khu vực ASEAN, các hoạt động đang hướng tới hỗ trợ hoàn thiện môi trường khu vực về thúc đẩy dịch chuyển lao động di cư; thúc đẩy sự hiểu biết và chia sẻ lẫn nhau giữa các quốc gia để giải quyết các vấn đề của di cư; khuyến khích sự phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc di cư; nâng cao nhân phẩm và sức khỏe của người di cư.

Còn ở cấp độ quốc gia, quản lý lao động di cư cần hướng tới xây dựng ban hành hệ thống pháp luật, chính sách quản lý lao động nước ngoài thống nhất và phù hợp với các quy định của quốc tế và cam kết khu vực.

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) Hà Thị Minh Đức 

Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ LĐ-TBXH) Hà Thị Minh Đức cho biết, các báo cáo quốc gia về luật pháp và chính sách quản lý lao động di cư đã được tư vấn quốc gia của từng quốc gia thành viên ASEAN xây dựng.

Dựa trên các báo cáo quốc gia, tư vấn quốc tế đã đưa ra dự thảo báo cáo khu vực thông qua việc chắt lọc các thông tin có sẵn trong các báo cáo quốc gia, đồng thời đưa ra những phân tích và minh chứng cụ thể.

"Báo cáo khu vực cũng đề xuất các khuyến nghị nhằm giúp các quốc gia thành viên ASEAN có thể xây dựng những chính sách quản lý lao động phù hợp và thực hiện một cách hiệu quả việc quản lý lao động di cư trong khu vực", Phó Vụ trưởng nhấn mạnh.

Từ những chia sẻ của tư vấn quốc tế về nội dung dự thảo và những ý kiến góp ý, bổ sung chỉnh sửa từ các đại biểu tham dự cuộc họp, bản báo cáo khu vực sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Đây sẽ là một tài liệu hữu ích cho các nước thành viên ASEAN nhằm giúp các nước có thể học hỏi lẫn nhau về các điển hình tốt trong việc quản lý lao động di cư, cả về phương diện xây dựng chính sách và triển khai thực hiện trong thực tế.

Hội thảo trực tuyến “Đánh giá Báo cáo nghiên cứu so sánh Luật pháp và Chính sách quản lý lao động di cư trong ASEAN”  là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án do Việt Nam chủ trì, thuộc Kế hoạch công tác của Nhóm công tác về các điển hình lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN (SLOM-WG) giai đoạn 2016 - 2020 với sự phối hợp của Ban thư ký ASEAN và sự hỗ trợ của Cơ quan E-READI.

Trước đó, Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Lao động ASEAN diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 đã chính thức thông qua “Tuyên bố chung về ứng phó với các tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với lao động và việc làm”, trong đó đưa ra các hành động hỗ trợ lao động di cư bị mắc kẹt ở nước khác hoặc ở các nước thứ ba. 

Với tư cách là Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiến hành Diễn đàn Lao động di cư ASEAN lần thứ 13 vào tháng 11 năm 2020 với chủ đề “Hỗ trợ lao động di cư trong thời kỳ đại dịch vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, tập trung vào hai nội dung chính bao gồm : (i) Tác động của COVID-19 đối với lao động di cư và các ứng phó trong ASEAN; (ii) Chính sách di cư lao động toàn diện và thích ứng để chuẩn bị cho sự sẵn sàng trong tương lai của ASEAN.

Duy Thành- VTC News