Tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ

Ngày 29/9 tại Hà Nội, đã diễn ra Đối thoại cấp Bộ trưởng ASEAN - Hoa Kỳ về Bình đẳng giới và Tăng cường quyền năng cho phụ nữ theo hình thức trực tuyến. Đây là sáng kiến do Hoa Kỳ đề xuất tổ chức năm 2022 nhằm thực hiện Kế hoạch hành động Quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ giai đoạn 2021 - 2025.