Tạm dừng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam đến hết ngày 30/5

Việt Nam tạm dừng nhập cảnh đối với toàn bộ các công dân từ Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào đến hết ngày 30/5/2021, để phòng chống dịch Covid-19.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào vừa cho biết, việc giải quyết nhập cảnh cho công dân Việt Nam hiện đang thực hiện theo công văn số 893/VPCP-QHQT ngày 29/4/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tạm dừng nhập cảnh đối với toàn bộ các trường hợp xin nhập cảnh từ Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia, Lào đến hết ngày 30/5/2021.

Do đó, công dân xin phép nhập cảnh từ Lào về Việt Nam đã bị các cửa khẩu Việt Nam từ chối.

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thông thương với cửa khẩu Den Savanh của Lào

Cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) thông thương với cửa khẩu Den Savanh của Lào.

Tuy nhiên, những trường hợp đã đăng ký trước ngày 28/4/2021 vẫn được phép nhập cảnh theo quy định. Đối với các trường hợp đặc biệt xin phép nhập cảnh vào Việt Nam, phải có ý kiến đồng ý của Bộ Ngoại giao Việt Nam và thực hiện đầy đủ hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng cho hay, dựa trên tình hình Covid-19 tại Lào và nhu cầu nhập cảnh về nước của công dân, và hiện nay Lào vẫn chưa cấm xuất cảnh người nước ngoài, Đại sứ quán đã đề xuất với cơ quan chức năng trong nước xem xét, không áp dụng việc tạm dừng nhập cảnh đối với công dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Lào có nhu cầu về nước.

Đại sứ quán hỗ trợ sinh viên Việt Nam tại Lào vượt qua dịch Covid-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ thông tin cụ thể về vấn đề này khi có ý kiến phản hồi từ cơ quan chức năng trong nước.

Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Lào thực hiện nghiêm túc quy định của Lào và của Việt Nam về phòng chống dịch Covid-19; không rời khỏi nơi cư trú trừ trường hợp khẩn cấp; không tự ý đến cửa khẩu khi chưa được phép xuất cảnh về nước, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ./.