Singapore nêu 4 mục tiêu ngân sách ưu tiên

Singapore ngày 16/2 đã công bố dự thảo ngân sách năm 2021 trị giá 107 tỷ đô la Singapore (tương đương 80 tỷ USD) nhằm thực hiện 4 mục tiêu lớn giúp tạo việc làm cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường tinh thần cộng đồng cũng như hướng tới mục tiêu “xanh” và bền vững cho các thế hệ sau.