Singapore cam kết bảo đảm an toàn cho triển lãm hàng không 2020