Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản khởi động giai đoạn 8

Chiều ngày 21/10/2021 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Ủy ban Kinh tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức cuộc họp trực tuyến khởi động giai đoạn 8 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản. Sáng kiến giai đoạn này nhằm góp phần tạo dựng môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, minh bạch tại Việt Nam. Thông tin của Truyền hình Thông tấn - VNews.