Rằm tháng Giêng tại sao gọi là Tết Nguyên Tiêu?

Đối với người Việt, rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ thiêng liêng dịp đầu năm mới. Đây là một trong những ngày rất quan trọng theo lịch âm của người châu Á.