Ra mắt trực tuyến Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn 2

Ngày 30/8, Ban Thư ký ASEAN tổ chức Lễ ra mắt trực tuyến Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN giai đoạn 2, dưới sự điều hành của ông Lim Jock Hoi, Tổng Thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN và đồng chí Alunxay Sủn Nạ Lạt, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN.

Chủ trì chương trình có ông Lim Jock Hoi - tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN - và sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn - bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Đại diện Ban Thư ký ASEAN, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN và các quốc gia thành viên ASEAN tham dự buổi lễ.

Với mục tiêu cung cấp thông tin về tình hình phát triển của cộng đồng thanh niên ASEAN và thiết lập cơ sở dữ liệu vững chắc nhằm hoạch định chính sách phát triển thanh niên, ASEAN đã xây dựng Dự án Chỉ số Phát triển thanh niên ASEAN trên 5 lĩnh vực: giáo dục; sức khỏe và phúc lợi; việc làm và cơ hội; sự tham gia của thanh niên; nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN.

Giai đoạn 1 của Dự án được Ban Thư ký ASEAN phối hợp Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hoàn thành năm 2016 với 4 chỉ số đầu. Trong giai đoạn 2, Dự án tập trung vào chỉ số thứ 5: Nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN. Dự kiến, giai đoạn 2 sẽ hoàn thành trong năm 2021.

Trong cả 2 giai đoạn, Ban Thư ký ASEAN đều thành lập Nhóm công tác, bao gồm đại diện đầu mối phụ trách thanh niên các nước (SOMY) với tư cách là nhóm cố vấn, cho ý kiến vào cách thức, nội dung triển khai Dự án và Nhóm dự án, bao gồm nhiều chuyên gia thực hiện trực tiếp và độc lập việc lấy thông tin khảo sát từ thanh niên các nước ASEAN.

Tăng cường kỹ năng cho thanh niên ASEAN thích ứng với đại dịch - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn cho biết việc Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN được hoàn thành với 5 nội dung chính đã thể hiện đầy đủ sự nhất quán, đoàn kết của các cơ quan phụ trách thanh niên tại các quốc gia thành viên, trong việc phối hợp về chính sách thanh niên, sự quyết tâm phát triển thanh niên ASEAN, cam kết xây dựng cộng đồng ASEAN mạnh mẽ hơn.

"Tôi tin tưởng rằng với chỉ số cuối cùng về nhận thức, giá trị và bản sắc ASEAN được ban hành tại giai đoạn 2 này, thanh niên ASEAN sẽ được tăng cường nâng cao hiểu biết về ASEAN, Chính phủ các nước ASEAN sẽ có thêm khuyến nghị trong việc xây dựng các chính sách giúp thanh niên và người dân ASEAN gần nhau hơn, cùng nhau giải quyết những vấn đề chung, cấp bách của khu vực và thế giới" - anh Tuấn nói.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động hợp tác thanh niên khu vực trong thời gian tới, bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn mong muốn tăng cường hợp tác, hỗ trợ về kỹ thuật và nguồn lực cho các cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước ASEAN.

Đồng thời đề nghị các cơ quan phụ trách công tác thanh niên của các nước ASEAN đẩy mạnh hợp tác với nhau qua 3 đề xuất.

Trước hết, tăng cường công tác nghiên cứu, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong việc tham vấn, xây dựng và kiến nghị các chính sách, chương trình, chiến lược nhằm khắc phục hạn chế, tạo môi trường thuận lợi nhất cho sự phát triển của thanh niên.

Thứ hai, tăng cường các hoạt động hợp tác thúc đẩy sự tiến bộ của các chỉ số phát triển thanh niên ASEAN.

Thứ ba, tăng cường các hoạt động hợp tác trang bị kiến thức, kỹ năng cho thanh niên và các tổ chức thanh niên ASEAN trong việc phòng chống, thích ứng với đại dịch COVID-19./.

Kiều Nhung (T/h)