Quy định hạn ngạch tuyển dụng lao động nước ngoài của Malaysia

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Datuk Seri Hamzah Zainudin thông báo Malaysia sẽ không bổ sung thêm hạn ngạch đặc biệt đối với việc tuyển dụng lao động nước ngoài tại quốc gia Đông Nam Á này.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay ở Kuala Lumpur. Ảnh: AFP

Theo Hãng Thông tấn Quốc gia Malaysia, Bộ trưởng Nội vụ Malaysia nhấn mạnh rằng các nhà tuyển dụng hiện phải nộp đơn qua Ủy ban đánh giá của Bộ này để xác định số lượng lao động nước ngoài đủ điều kiện được tuyển dụng theo các điều khoản và điều kiện quy định.

Để tuyển dụng thêm lao động nước ngoài nằm ngoài hạn ngạch, các chủ lao động cần nộp đơn đăng ký khác tới Bộ Nguồn nhân lực (KSM) hoặc khiếu nại lên Bộ Nội vụ để xem xét thêm.

Ông Hamzah cho rằng nếu hệ thống hạn ngạch không được áp dụng và việc tuyển dụng được thực hiện tự do, người lao động nước ngoài sẽ chỉ cần nhập cảnh vào Malaysia mà không cần tuân thủ các điều kiện và tiêu chí, từ đó dẫn đến các vấn đề phúc lợi khác nhau.

Theo quy định trước đây, các nhà tuyển dụng lao động của Malaysia phải giải quyết vấn đề sử dụng lao động nước ngoài thông qua Bộ Nội vụ, nhưng nay có thể thực hiện thông qua KSM nhằm đảm bảo tính thống nhất về chính sách và thủ tục sử dụng lao động nước ngoài./.