Quả bơ Việt Nam xây dựng thương hiệu tại Australia

3 tấn bơ đông lạnh giống booth 7 đã được Công ty Ưu Đàm xuất khẩu sang Australia, chào bán cho người tiêu dùng với giá khoảng 7 AUD /1kg, tương đương 120.000 đồng/1kg.