Phim tài liệu - Tình bạn giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno