Nỗ lực đưa hài cốt liệt sỹ từ Lào về Việt Nam

Trong cuộc kháng chiến giành độc lập của nhân dân Lào, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tham gia chiến đấu, sát cánh cùng quân và dân nước bạn Lào đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ Việt Nam đã anh dũng hy sinh.