Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN

Ngày 28/7/1995, Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các quốc gia Ðông Nam Á (ASEAN), dấu mốc quan trọng trong tiến trình hội nhập của Việt Nam và sự phát triển của khối.
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN
Những khoảnh khắc lịch sử của Việt Nam tại ASEAN