Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội

Đêm mùng 9 rạng sáng 10/3, siêu trăng đã xuất hiện ở Việt Nam, đây là hiện tượng mỗi năm chỉ diễn ra 1 đến 2 lần và có năm không xảy ra.
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội
Những hình ảnh đẹp về siêu trăng trên bầu trời Hà Nội