Những công trình kỷ lục của Việt Nam nổi tiếng thế giới

Bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi biết rằng, những công trình kỷ lục thế giới này lại hoàn toàn... "made in Vietnam".