Nhật Bản hỗ trợ ASEAN theo dõi lượng khí thải nhà kính

Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) theo dõi và đo lường khí thải nhà kính bằng cách thành lập khung đo lường và giám sát các ngành công nghiệp. Kế hoạch thực thi cụ thể sẽ được soạn thảo ngay trong tháng này để công bố tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (gọi tắt là COP-26) diễn ra ở Anh vào đầu tháng 11 tới.