Người dân nhiều nước Đông Nam Á lơ là phòng dịch

Bất chấp tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với các biến thể, người dân tại một số nước Đông Nam Á, thậm chí tại những nơi tâm dịch vẫn tỏ ra chủ quan, không tuân thủ các biện pháp phòng dịch.