Nghệ nhân Mexico thổi hồn vào tượng Bác Hồ

Bất chấp khoảng cách nửa vòng trái đất, Mexico là một trong những quốc gia có nhiều công trình tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhất trên thế giới, với 4 bức tượng, một giảng đường và một trung tâm châm cứu mang tên Người. Trong đó, một nghệ nhân Mexico đã dành cả tâm hồn để tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các bức tượng điêu khắc.