Ngày thống nhất

Cách đây đúng 46 năm, cả dân tộc đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Miền Nam – “thành đồng tổ quốc” hoàn toàn giải phóng. Từ đây, đất nước liền một dải, Bắc – Nam sum họp một nhà.