Ngày AI năm 2021: Tiếp lửa đổi mới, sáng tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, sự kiện “Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 - Tiếp lửa đổi mới sáng tạo” sẽ được tổ chức trực tuyến trong 2 ngày 27 và 28/8. Mục tiêu của Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng AI; góp phần giải quyết những vấn đề thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ mới giúp tối ưu hóa năng lực cạnh tranh.

[Infographics] Ngay AI nam 2021: Tiep lua doi moi, sang tao hinh anh 1