Ngành du lịch Lào sẵn sàng đón khách quốc tế

Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào mới đây cho biết, sau thời gian bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của đại dịch, nước này đang triển khai thúc đẩy ngành du lịch phục hồi sau đại dịch COVID-19, nhất là chuẩn bị sẵn sàng đón khách quốc tế đến du lịch sau khi mở cửa hoàn toàn đất nước. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.