Nâng cao hình ảnh và nhận diện của ASEAN

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai sáng kiến của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, đồng thời, để nâng cao hình ảnh và nhận diện của ASEAN, tăng cường nhận thức của người dân về Cộng đồng ASEAN, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Hướng dẫn về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca.

Tại Hướng dẫn số 3322/HD-BVHTTDL ngày 13/9/2021 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, về việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca nêu rõ:

Hướng dẫn này áp dụng đối với việc treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cửa khẩu quốc tế.

Khi tiến hành treo cờ ASEAN và sử dụng ASEAN ca phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ Hiến chương ASEAN, quy định pháp luật của Việt Nam và phù hợp với thông lệ quốc tế, Tài liệu Hướng dẫn về sử dụng cờ ASEAN và ASEAN ca; Phù hợp với yêu cầu đối ngoại, không gian nơi tổ chức, điều kiện và chương trình đón tiếp; Khi treo cờ ASEAN phải treo cùng Quốc kỳ Việt Nam, đảm bảo sự trang nghiêm; Không treo cờ ASEAN trong thời gian diễn ra Quốc tang. Khi cử hành ASEAN ca, toàn bộ đại biểu tham dự phải đứng trang nghiêm.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các đại biểu tham dự Lễ chào cờ ASEAN theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 54 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2021) và 26 năm Việt Nam tham gia ASEAN . (Ảnh: Phạm Kiên) 

Về thời gian, địa điểm treo cờ ASEAN, Hướng dẫn nêu: Cờ ASEAN được treo thường xuyên tại trụ sở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Cửa khẩu quốc tế. Đồng thời, được treo tại phòng hội đàm, phòng tiếp xã giao, phòng họp báo, phòng ký kết văn kiện, phòng chiêu đãi của các cơ quan, đơn vị nêu trên, khi tổ chức các hoạt động đối ngoại tại Việt Nam, bao gồm các sự kiện, hoạt động trong ASEAN và hợp tác quốc tế.

Hình thức treo cờ ASEAN được thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này.

Theo đó,  hình thức, kích thước các lá cờ, hướng dẫn cụ thể: Quốc kỳ Việt Nam được quy định tại Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cờ ASEAN được quy định tại Hiến chương ASEAN.

Kích thước các lá cờ phải bằng nhau;  Chiều cao, kích thước các cột treo cờ phải bằng nhau; Chất liệu các cột cờ phải giống nhau, mỗi cột cờ chỉ treo 1 lá cờ.

Về sử dụng ASEAN ca: ASEAN ca có tên Tiếng Anh là “The ASEAN way”. Tác giả phần lời: Payom Valaipatchra (quốc tịch Thái Lan); tác giả âm nhạc: Kittikhun Sodprasert và Sampow Triudom (quốc tịch Thái Lan).

ASEAN ca được sử dụng trong các cuộc họp chính thức của các thành viên ASEAN và tại các Lễ kỷ niệm, sự kiện của ASEAN.

Hướng dẫn cũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Cửa khẩu quốc tế tổ chức triển khai thực hiện; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an căn cứ Hướng dẫn này hướng dẫn những nội dung có tính chất đặc thù về nghi thức liên quan đến sử dụng cờ trong các hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân./.

Xem Phụ lục tại đây