Năm Du lịch quốc gia 2023 tiếp tục phát triển du lịch xanh

Sau những thành công của năm Du lịch quốc gia 2022 tại Quảng Nam với chủ đề “Điểm đến du lịch xanh”; năm Du lịch quốc gia 2023 mang tên “Bình Thuận hội tụ xanh” sẽ hướng đến sản phẩm xanh, năng lượng sạch tạo ra môi trường thân thiện và an toàn.