Mỹ - ASEAN thảo luận nhiều vấn đề khu vực

Ngày 6/12, các nhà ngoại giao Mỹ và Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã có cuộc gặp tại Washington nhằm thảo luận về việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Hai bên cũng cam kết hợp tác trong nhiều vấn đề thách thức quốc tế hiện nay.