Malaysia và Thái Lan ký kết hợp tác về dược phẩm và vaccine

Hôm qua, các công ty dược phẩm của Malaysia đã ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác của Thái Lan về tăng cường sản xuất và nghiên cứu dược phẩm. Đây là một bước đi quan trọng trong bối cảnh thị trường dược phẩm đang thay đổi chóng mặt, đòi hỏi các nhà nghiên cứu và sản xuất phải không ngừng nâng cao tính cạnh tranh.