Malaysia không phạt người nước ngoài hết hạn thị thực

Chính phủ Malaysia ngày 28/5 khẳng định sẽ không phạt những người nước ngoài có thị thực hoặc giấy thông hành hết hạn đúng vào thời điểm nước này áp dụng Lệnh Kiểm soát Di chuyển và Lệnh Kiểm soát Di chuyển có điều kiện.