Malaysia đề cao hợp tác quốc phòng với các nước ASEAN

Ngày 17/01, Bộ Quốc phòng Malaysia đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thông qua ngoại giao quốc phòng để bảo vệ chủ quyền. Tin do Truyền hình Thông tấn – VNews thực hiện.