Long An tặng gạo cho các đơn vị quân đội Campuchia

Ngày 14/9, tại của khẩu Quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An trao tặng Tiểu khu Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Svay Rieng (Vương quốc Campuchia), mỗi đơn vị 2 tấn gạo.