Lịch sử gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Campuchia

55 năm là một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam - Campuchia. Tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.Nhưng, đi ngược với những thành tựu tốt đẹp trong quan hệ hợp tác hai nước, vẫn có những “tiếng nói lạc lõng”, những âm mưu của kẻ xấu, của các thế lực thù địch với những luận điệu xuyên tạc tình hình hình thực tế, kích động, lôi kéo phá hoại hòa bình ổn định trong khu vực, phá hoại mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Chính phủ và Nhân dân hai nước.Những luận điệu xuyên tạc không thể xóa mờ lịch sử, càng không thể xâm phạm vào tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp - tài sản vô giá giữa hai nước được thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau mãi mãi trân trọng, nâng niu, giữ gìn và phát huy.