Lào đặt mục tiêu tăng nguồn thu từ du lịch

Lào đặt mục tiêu doanh thu từ ngành du lịch đạt trên 3,8 tỷ USD trong giai đoạn 5 năm tới với khoảng 15 triệu du khách đến nước này.