Kinh tế tuần hoàn thúc đẩy nền Nông nghiệp bền vững

Kinh tế tuần hoàn, một khái niệm tưởng mới mẻ, nhưng lại đang là một xu hướng khá phổ biến trong lĩnh vực nông nghiệp. Những mô hình kinh tế tuần hoàn đã xuất hiện nhiều năm nay, đem lại giá trị không chỉ cho người sản xuất, mà còn đặt nền móng cho một quá trình phát triển mới hướng đến bền vững, mang lại đa giá trị cho nền nông nghiệp của nước ta. Thông tin của Truyền hình Thông tấn – VNEWS.